Stora förluster för lågprisflyg

Lågprisflygbolaget Fly Me som nyligen börjat trafikera sträckan stersund - Stockholm redovisar en förlust före skatt på 136 miljoner kronor för 2004. Året innan var förlusten 8 miljoner kronor

Men marknaden för inrikesflyg väntas växa i år och priserna beräknas stiga. Fly Me räknar med ökade marknadsandelar och ser goda förutsättningar att förbättra resultatet.