Skattefri sprit på tåget - kanske

Det norska järnvägsbolaget NSB har redan börjat fundera på hur taxfree-försäljning på Nabotåget kan organiseras, berättar i dag det norska radio och TV-bolaget, NRK.

Som vi tidigare berättat har ett flertal ledamöter i det norska Stortinget bett regeringen utreda frågan om tullfri sprit och tobak på sträckan Östersund - Trondheim.