Anrik officersmäss kan bli kvar när I5 läggs ner

Kanslihuset på I 5 kan bli kvar för militära ändamål. I en utredning som överlämnas till överbefälhavaren idag föreslås kanslihuset bli mötes och kanslilokal för de förtitalet militäranknutna frivilligorganisationer som finns i länet.

Det skulle samtidigt innebära att officersmässen blir kvar med de kulturföremål som samlats genom åren. Porträttgalleriet omfattar målningar på regementscheferna sedan slutet av sextonhundratalet.