Plus i kassan för Länstrafiken

Länstrafikens neddragningar har fungerat bättre än väntat, det var budskapet när årsredovisningen presenterades idag.

Resandet har ökat, trots färre turer, kostnaderna för persontrafiken har inte ökat lika mycket som väntat. Och intäkterna från Nabo-trafiken har ökat med 30 procent.

Länstrafiken vill nu bland annat att kommunerna ska satsa på ungdommarna när dom beställer turer i framtiden.

- Det behövs mer bussar på kvällar och helger. säger Länstarfikens vd Nils Harvard.

Det positiva resultatet betyder att 15 miljoner kronor återgår till länstrafikens ägare, det vill säga kommun och landsting.