Kvinnojouren mot sexualiseringen av samhället

Kvinnojouren i Östersund får tre hundra tusen kronor för att arbeta mot sexualiseringen av samhället.

Pengarna ska användas till att ordna föreläsningar, åka ut till arbetsplatser och göra en ankät där man frågar hur folk ser på sambandet mellan sexualisering och jämställdhet.

Det som gör projektet speciellt är att det i första hand kommer rikta sig til vuxna.

Kvinnojouren i Östersund var en av 15 organisationer som fick dela på 2,5 miljoner kronor.