Möjligt att ansöka om studiemedel via nätet

Snart kan studerande lämna sin studiestödsansökan över internet. Redan idag sköts många kontakter med CSN via deras hemsida, och nu har regeringen gjort det möjligt att dra igång en försöksverksamhet även med ansökningar.