Datainspektionen vill ha nationellt ansvar för kameraövervakning

101 nya övervakningskameror sattes upp i Jämtlands och Västernorrlands län under 2004, det enligt länstyrelsernas siffror.

Men det kan vara stora skilnader i hur landets olika länstyrelser tolkar reglerna. Till exempel kan bibliotek tillåtas ha kameror i ett län och förbjudas i ett annat.

Därför vill datainspektionen nu ha ett nationellt ansvar för alla kameraärenden. Trots att en utredning har kommit fram till motsatsen har nu flera motioner i riksdagen föreslagit att datainspektionen ska få ansvaret.

En utredning har föreslagit att ansvarsfördelningen ska finnas kvar, men både (s) och (mp) har lämnat in motioner för att gå emot utredningens förslag och ge datainspektionen ansvaret.