Raka spåret mellan Trondhiem - Sundsvall

Länstrafiken i Jämtland vill binda samman Mittlinjen mellan Sundsvall och Östersund med Nabo-tåget mellan Östersund och Trondheim.

Och eftersom länstrafiken i Jämtlands gjort ett positivt resultat 2004 där bland annat Nabo-trafiken gett ökade intäkter finns det hopp, tycker Nils Harvard, VD för länstrafiken i Jämtland.