pension

Bra pension för kvinnor kräver jämställdhet

1:48 min

Ungefär år 2030 tros kvinnor och män att ha jämlika löner i Sverige, det betyder att jämlika pensioner kan bli verkliga först en bit in på 2060-talet.

Nästan hälften av dom kvinnor som är med i PRO, pensionärernas riksorganisation, har så låga pensioner att dom hamnar under fattigdomsgränsen

Skälet är bland annat låga kvinnolöner och att kvinnorna oftare arbetat deltid.

Männen har generellt 5000 mer i pension varje månad, alltså 60 000 mer per år!

Lika pension 2065

Om löneskillanderna mellan kvinnor och män utplånas vilket, med dagens takt, kan ha skett till ungefär år 2030 och om kvinnorna arbetar lika mycket som männen så kan även pensionerna vara lika någon gång 2060-2070.

Men Elsy Walters i Östersund arbetade nästan alltid heltid under sina 50 år som handelsanställd. Hon får ut 10 000 kronor i pension.

500 ska räcka till allt

– Jag vet inte hur jag gör för att klara mig säger hon. När alla räkningar är betalda har jag mellan 500 och 1000 kronor kvar. Det ska räcka till allt, mat kläder, allt.

Elsy Walters arbetade inom det då extremt lågavlönade handelsområdet. Hon arbetade heltid nästan jämt. När dom fyra barnen föddes var hon föräldraledig i sex månader vardera.

När hon slutade arbeta för tio år sen tjänade hon 15 000 kronor på heltid och med ob-tilläggen inräknade.

Det är tiotusentals kvinnor i Sverige som har lika dåliga eller sämre pensioner. Många av dom arbetade deltid mest hela tiden, dom ansvarade ju för hem och barn och tänkte kanske inte på hur det skulle bli sen.

Aldrig något extra

Pengarna räcker aldrig till annat än det absolut nödvändigaste. Och knappt det.

– Det värsta är nästan ändå att man aldrig kan köpa några presenter till barn eller barnbarn. Det känns v ärst, säger Elsy Walters

För att få en bra  pension och ungefär lika som män måste lönesättningen ändras. Kvinnodominerade arbeten måste värderas som mansdominerade. Det måste bli lika värt att ta hand om människor som bilar. I dag tjänar en bilmekaniker flera tusen mer än ett vårdbiträde. Männen inom Kommunal tjänar mer än kvinnorna i Kommunal.

En socialarbetare som är straffskyldig för tjänstefel tjänar 12000 mindre än en it-konsult.

Lika lön 2030

Med dagens takt kan lönerna vara utjämnade ungefär år 2030.

Och innan pensionerna såledesockså är jämnt fördelade tar det ett helt arbetsliv. Vid år 2065 ungefär kan kvinnor samma pension som män.

Då krävs det att lönerna är jämställda och att kvinnor arbetar lika länge som män. Det i sin tur kräver att arbetet i hemmet delas lika. Ingen kan längre hjälpa till utan måste göra sin halva av arbetet.

Dom unga måste alltså börja planera för pensionen, nu.

Anja Palm är 30 år och investeringsfrämjare. Hon är akademiker, mycket medveten om vad som kommer att krävas.

– Det viktiga är att jag inte är borta från arbetslivet utan arbetar lika mycket som en man, säger hon

Anne-Sofie Eriksson studerar för att bli undersköterska. Hon satsar på yrket fastän det är lågavlönat.

– Jag har väl inte tänkt så mycket på själva pensionen, men jag tänker mycket på hur det ska bli i framtiden. Vilket jobb jag kan få, var jag vill bo...

Heltid är självklar

Båda är inställda på att jobba heltid och båda tar för givet att hemarbete och barnuppfostran kommer att delas lika.

– Jag tror nog att min man och jag kommer att dela lika på det. Vi ska se till hela familjens bästa och till hur våra karriärer utvecklar sig.

– Ja, säger Ann-Sofi Eriksson och jag hoppas att jag slipper kräva det. Att det ska vara självklart.

Dom tror att dom kommer att få en likställd pension.

– Jag vill i alla fall tro det, säger Ann-Sofi Eriksson.