solarium

Cancerfonden kritisk mot kommunsolarium i Åre

En kartläggning som Cancerfonden gjort visar att 60 svenska kommuner driver egna solarier, vilket fonden är kritisk till eftersom antalet fall av hudcancer ökar. Ett av solarierna finns i Åre.

Cancerfonden anser att det är anmärkningsvärt att svenska kommuner erbjuder medborgare möjligheten att sola solarium eftersom solandet ökar risken för att drabbas av hudcancer.