Skarp läkarkritik mot primärvårdsplaner

Distriktsläkarföreningen i länet är skarpt kritisk till omorganisationen av primärvården i Östersund.

 Att koncentrera primärvården i stan till två stora hälsocentraler är "ett säkert sätt att bli av med ännu fler distriktsläkare", skriver föreningens ordförande Lorenz Risk-Plotzki i brev till landstingsstyrelsen.

Hela tanken med kontinuitet och att en patient i möjligaste mån får träffa samma läkare går förlorad om förslaget att dela upp primärvården i en akutdel, en planerad del och diversere specialistmottagningar, verkställs, anser distriktsläkarföreningen.

Förslaget har inte stöd av läkarna och distriksläkarföreningen  uppmanar landstingspolitikerna, som antog förslaget i förra veckan, att skicka tillbaka förslaget till primärvårdsledningen för att de ska göra om och göra rätt.