Vård

Cellprovsskandal kan ha drabbat fler än vad som ännu är känt

Det är förmodligen fler kvinnor som fått felbedömningar på cellprover för livmodershalscancer än vad som tidigare har uppgetts. Det framkommer i kväll då SVT:s program Uppdrag granskning tar upp fallet med cellprovsskandalen som briserade i Östersund förra året.

Då visade det sig att det gjorts felbedömningar på ett laboratorium i Umeå, som landstinget i Västerbotten driver och som analyserat cellprover även från Jämtlands län.

Landstingen i Västerbotten och Jämtland har funnit att det varit fel på 125 prover. Men det kan vara fler befarar Anders Hjerpe, före detta vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen, som har granskat det som hänt.