Resistenta bakterier kan spridas mellan människa och djur

Multiresistenta bakterier som står emot många typer av antibiotika hos oss människor är en av de största utmaningarna sjukvården tacklar just nu - och de resistenta bakterierna kan även spridas mellan människa och djur.

− Därför är antibiotikaresistens hos bakterier från djur också en fara för folkhälsan, säger Christina Greko som är veterinär och antibiotikaexpert vid statens veterinärmedicinska anstalt.