Moderaterna vill försöka få systembutik till Gäddede

Moderaterna i Strömsunds kommun tycker att kommunen ska uppvakta Systembolaget för att undersöka vilka möjligheter det finns att få till stånd en systembutik i Gäddede.

Det anser de skulle vara en etablering som, med tanke på närheten till grannlandet Norge, skulle gynna gränshandeln och vara ett bra komplement till samhällsservicen på orten.