Bristande omsorg i hemtjänsten anmäld

Hemtjänsten i Östersund anmäls för att inte ha tagit hand om en vårdtagare på rätt sätt.

Det är Vård- och omsorgsnämnden som anmäler till Inspektionen för vård och omsorg att hemtjänsten allvarligt har brustit i omsorgen av en vårdtagare.

Anmälan gäller brister i hjälp med personlig hygien, brister i tillsynen samt ovärdigt bemötande.

Händelserna ska ha inträffat under juni till september i år.