hilde

Problem med vattenleveranser i Strömsund efter stormen Hilde

I Hammerdal är det fortfarande strömlöst och vattenlöst på många håll. I Skarpås är det närmare ett fyrtiotal hushåll som varken har el eller vatten.

I Brattbäcken försöker man med ett reservelverk få igång vattenförsörjningen till närmare 40 hushåll.

I Lövberga Strax utanför Strömsund jobbar Va-personal med att få igång reservelkraft till vattenförsörjningen, stora delar av byn har dessutom strömlöst.