Motorsågskörkort ska öka säkerheten i skogen

1:46 min

Från första januari 2015 måste alla yrkesverksamma som jobbar med motorsåg göra både ett teoretiskt och praktiskt prov för att ta ett motorsågskörkort.

– Hade motorsågen kommit fram som redskap idag hade den aldrig blivit godkänd. Det är ett farligt redskap. Enkla olyckor är kläm- och slagolyckor. Fällolyckor är direkt livsfarligt, säger Anna Marntell, skogskonsulent hos Skogsstyrelsen som håller i kurserna inför körkortkortsprovet.

Jord- och skogsbruket är den mest olycksdrabbade branschen i Sverige enligt Arbetsmiljöverket. Det sker över tio dödsolyckor och tusentals skadas varje år. De flesta olyckorna inträffar vid arbete med maskiner och trädfällning i skog och det är därför Arbetsmiljöverket inför körkortet.

Inför provet för motorsågskörkortet hålls kurser som sätter fokus på just säkerheten under arbetet i skogen.

– Det handlar om att ha kontroll på vad man gör och använda metoder som gör att man är säker på vart trädet faller och hur det ramlar. Ska man jobba i stormfälld skog måste man lära sig mer, som hur man hanterar lutade träd och stormkap, säger Anna Marntell.

Den som använder motorsåg i arbetet eller avverkar skog på någon annans mark har fram till den 31 december 2014 på sig att ta motorsågskörkort. Om man inte skaffat ett körkortet då kan man få böter på 10 000 kronor per arbetstagare. De nya reglerna omfattar alla yrkesverksamma. Och har till en början väckt en del reaktioner hos vissa som jobbat i skogen under många år och som tycker att de redan kan använda en motorsåg på ett bra sätt. Det har Anna Marntell också märkt under de kurser hon har arrangerat.

– De pratar först om att de jobbat länge i skogen, men när kursen är slut säger alla att de ändå lärt sig något bra och något nytt, säger hon.