Stafettgästen

Stafettgästen Lotta Blomqvist, skolsköterska i Bräcke

35 min

Lotta Blomqvist är en f.d. punkare med blå mohikanfrisyr och trädkramare, som sedan 1998 arbetat som skolsköterska i Bräcke kommun och engagerad i Bräcke SK´s skidskola.

Några ord från Lotta:

"Har sett skolan förändras från en bredfilig väg med mjuka gräskanter till motorväg med vajerräcken och förbud för långsamgående fordon.

Med ett betygssystem som har en målbeskrivning som inte alla barn kan nå godkänt i.

Håller just på att avsluta ett treårigt projekt med min kollega Annika Sjövill där vi med pengar från bl.a. smittskyddsinstitutet utbildat Bräckes alla grundskolelärare i normer och värderingar kopplat till sex och samlevnadsundervisning i skolan."