Barn och mödrahälsovård

Färre blivande mammor gör KUB-testet

Intresset minskar i länet för fosterdiagnostik genom kombinerat ultraljud och blodprov, så kallat KUB-test.

Sedan två år tillbaka har Jämtlands läns landsting erbjudit gravida kvinnor över 35 år ett sånt KUB-test för att undersöka om fostret har exempelvis Downs syndrom. 

Första året möjligheten fanns här i länet var det 75 procent av kvinnorna över 35 som gjorde testet, men förra året, 2013, sjönk det till knappt 64 procent, uppger SVT:s Jämtlandsnytt.