Primärvård

Jämtland går mot strömmen - minskade kostnaden för stafettläkare

Jämtland är ett få landsting i landet som lyckades minska sina kostnader för hyrläkare förra året.

Under perioden januari till november minskade kostnaderna för så kallade stafettläkare med omkring 3,5 miljoner kronor jämfört med samma period året innan.

Detta trots att det blev kraftiga fördyringar i och med att ett tiotal distriktsläkare i protest slutade sin tjänster när landstinget beslutade om stafettläkarstopp vilket i sin tur innebar att man tvingades hyra in ännu fler läkare.

– Vi hade kunnat minska kostnaderna ännu mer om stoppet inte hade införts. Det har inneburit att vi inom primärvården bara minskade med 4,5 miljoner mot planerade 7 miljoner kronor, säger landstingets primärvårdschef, Olle Christmansson, till P4 Jämtland.

Sveriges Radio har jämfört kostnaderna 2013 med 2012 i 17 av 21 landsting och regioner. I 12 av dem ökade kostnaderna, i flera fall kraftigt, som mest med 40 procent. I fem av landstingen minskar kostnaderna något eller ligger kvar på samma nivå.