Cryptosporidium

Parasiträttegång i Östersunds tingsrätt

1:53 min

I Östersunds tingsrätt startar på tisdagen det rättsliga efterspelet till det stora magsjukeutbrottet för tre år sedan. Det är Östersunds kommun som står åtalade i ett unikt mål som kan komma att få stora effekter för landets kommuner, tror professorn i miljörätt vid Uppsala universitet, Jan Darpö.

Tycker du att kommunen ska fällas? Kommentera gärna den här nyheten!

– Om man blir fälld så är ju effekten mot landets övriga kommuner väldigt tydlig, och andra VA-huvudmän, att de måste sköta om sina anläggningar, säger professorn i miljörätt vid Uppsala universitet, Jan Darpö.

Enligt beräkningar blev hälften av Östersunds invånare, omkring 25 000, magsjuka när parasiten cryptosporidium spreds i stadens dricksvattennät för tre år sedan. På något sätt hade parasiten kommit ut i ytvattentäkten Storsjön. Mycket tyder på att felkopplade avloppsledningar låg bakom, men någon definitiv smittkälla gick inte att slå fast.

Åklagaren anklagar kommunen för att den tagit in infekterat råvatten, för att vattenberedningen inte haft nog med skyddsbarriärer, för att den av oaktsamhet förgiftat dricksvattnet och låtit bli att göra nödvändiga investeringar för att förbättra skyddet mot parasiter som exempelvis cryptosporidium. Det handlar bland annat om miljöbrott och brott mot livsmedelslagen och kommunen krävs på totalt sex miljoner kronor.

Men Östersunds kommundirektör, Bengt Marsh, tycker åtalet är absurt.

– Detta är fullständigt fel, det finns ingen grund för vare sig företagsbot eller förverkande. Det blir orimligt att skattebetalarna i Östersund förutom att de var sjuka också ska betala till staten för att kommunen skulle haft ansvar för något som inte vi kunde ha ansvar för, vi kände inte till det precis som alla andra kommuner, säger Bengt Marsh.

I dag har kommunen förstärkt skyddsbarriärerna i vattenverket och diskuterar ytterligare satsningar på hundratals miljoner kronor. Livsmedelsverkets riktlinjer till kommunerna om hur dricksvattnet ska skyddas har visserligen skärpts efter magsjukan i Östersund, men med en fällande skulle kommunerna få mer press på sig till nödvändiga satsningar, tror professorn i miljörätt Jan Darpö.

– Ja, det är väldigt rimligt att tro att om man ser att här finns det delar i våra anläggningar som inte möter kraven, så kommer man undersöka och investera i nya tekniska lösningar och liknande, säger Jan Darpö.