Doping

Högre krav för att få göra husrannsakan vid misstänkt dopingbrott

Kraven för att besluta om husrannsakan vid misstanke om dopingbrott har skärpts. Enligt polis och åklagare säger Justitieombudsmannen att det inte räcker med misstanken att det används doping, eller att det påträffas preparat vid kroppvisitering.

Det innebär att polisen behöver lägga ner mer resurser och spaning för att stärka misstankarna om försäljning av otillåtna preparat, resurser som knappt finns i vårt område idag.

Åklagare som P4 Jämtland talat med menar att dopingbrottsbekämpningen kommer att bli oerhört eftersatt, eftersom polisens resurser inte kommer räcka till, och kampen mot doping blir ännu svårare. Husrannsakan har tidigare varit ett effektivt sätt för att komma större distributörer på spåren.