Arbetsmarknaden

Ny reform ska hjälpa unga till jobb

I dag, den 15 januari, införs reformen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, så kallade YA-jobb, som är tänkt att underlätta övergången från utbildning till jobb för unga människor.

Arbetsgivare som anställer en arbetslös person i åldern 15-25 år får en del av lönen subventionerad av staten och även viss ersättning för den utbildning eller handledning som förutsätts vara en del av YA-anställningen.

Syftet är att unga ska "lära sig jobbet på jobbet".

Du finner mer information om reformen hos Regeringen på nätet.

En som gläds åt att reformen införs är riksdagsledamoten Per Åsling (C) från Trångsviken som propagerat för idén.

– YA-jobben sänker kostnaderna för företagen att anställa och sänker på så sätt trösklarna in på arbetsmarknaden för ungdomar. Nu gäller det att företagen verkligen öppnar dörren, så vi kan bryta den höga ungdomsarbetslösheten, säger Per Åsling i ett pressmeddelande.