Skola

Allt svårare att få extraresurser i skolan

1:42 min

Det har blivit allt svårare att få extraresurser till en klass med elever som behöver särskilt stöd. Ofta krävs det en diagnos för att stöd ska sättas in, men det kan ta lång tid att få en diagnos.

Hur tycker du att det fungerar? Kommentera gärna!

Många lärare vittnar om att det bli allt svårare att få extra stöd till skolklasser där det behövs.

– Det känns inte alltid som att man blir trodd på. När vi säger att vi behöver resurser då är diagnoserna ett sätt för andra att se vad vi behöver, men vi behöver faktisk resurserna innan dess, säger Lena Nachmansson som är lärare i en fyr-femma i Orrviken.

Problemen ska ofta utredas under lång tid, ofta en termin eller mer. Under tiden får lärare och elever göra så gott de kan.

– Vi får ägna mer tid åt eleven som stökar och mindre tid åt undervisningen och hjälpa de elever som behöver hjälp, säger hon.

Den som är tyst och inte tar för sig och ber om hjälp, får ofta ingen hjälp. På så sätt kan bristen på extra resurser påverka en hel klass för många år framåt, och lärarna känner sig misslyckade och skyldiga.

– Det är frustrerande när man vet att man skulle kunna göra så mycket bättre än vad man klarar av just nu. Man vet att eleverna har rätt att få mer.

De som är stökiga tidigt i skolan är ofta de som går ut nian utan fullständiga betyg. Lena Nachmansson anser att insatserna ska göras så tidigt som möjligt .

– Man måste i högre grad lyssna på vad personalen faktiskt säger. Skulle man kunna hjälpa fler elever tidigare, så tror jag att man skulle kunna komma ifrån flera problem när de blir äldre, säger hon.