Val 2014

Samarbetet över mellan C och S i Härjedalen

Centerpartiet i Härjedalen avslutar sammarbetet med Socialdemokraterna. Anledningen till att centern lämnar sammarbetet är bland annat delade meningar om vård och näringslivsfrågor i kommunen. 

Efter det senaste valet bildade Centerpartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Vänstern en genensam valplattform, men nu meddelar centern att partiet inte kommer att delta i någon form av allians med Socialdemokraterna efter höstens val.