Vård

Svårt få hjälp som psykiskt sjuk

1:52 min

För två år sedan togs ombuden för psykiskt sjuka bort i fyra av länets kommuner. Men behovet av ombud, som bland annat kan hjälpa till i kontakter med myndigheter och sjukvård, finns kvar och köerna till hjälpen blir allt längre.

Har du eller någon anhörig erfarenhet av personliga ombud för psykiskt sjuka? Vad betyder de för er? Kontakta oss på p4jamtland@sverigesradio.se

Tore Hansson är ombud för psykiskt sjuka i Strömsund och även representant för RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa i länet. Han berättar om ett fall när han på grund av den långa kön inte kunde hjälpa en psykiskt sjuk klient.

- Då var det väldigt kritiskt för en hel familj faktiskt. Jag vet inte nu hur de har det, säger Tore Hansson.

I de kommuner där det fortfarande finns hjälp att få strömmar ansökningarna in. Enligt Tore Hansson är det ett 50-tal personer i kö och de måste vänta i upp till ett år.

- Vi klarar inte av behovet som det ser ut i dag. Istället skulle vi behöva ha 2 heltidstjänster till, säger Tore Hansson.  

Åttiofyra procent av kommunerna i landet har personliga ombud för psykiskt sjuka. Jämtland utmärker sig tillsammans med Skåne, Västa Götaland, Gotland och Stockholm. Där har ombud dragits in, trots att de till hälften finansieras av statliga medel. För klienterna är det kostnadsfritt att få hjälp.

Jimmie Trevett, som är förbundsordförande för Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, tror att man helt enkelt prioriterat bort den här gruppen.

- Det är tråkigt för då får man inte den hjälpen som man har rätt till och som man kanske inte själv orkar ta itu med, att ta de myndighetskontakter som ibland kan vara svåra att ta, säger Jimmie Trevett.