Vattenbruk

Sjukdom i fiskodling ska smittspåras hos vild fisk i Ströms Vattudal

Som vi berättade i somras har två fiskodlingar i Ströms Vattudal konstaterats smittade med bakteriesjukdomen BKD, Bacterial kidney disease. Nu vill länsstyrelsen utreda om vild fisk har smittan.

Det oklart hur smittan kommit till fiskodlingen och ovisst om vild fisk i området riskerar smittas. Det vill nu länsstyrelsen försöka klarlägga.

Sjukdomen är ofarlig för människor och finns längs den svenska kusten. Den har även konstaterats vid en annan fiskodling i länet under förra året.

Den odlade fisken, av arten regnbåge, får slaktas och säljas utan restriktioner.

Det oklart hur smittan kommit till fiskodlingen och ovisst om vild fisk i området riskerar smittas. Det vill nu länsstyrelsen försöka klarlägga.

Sättfisken är kontrollerad och bedöms inte vara smittkällan.

Det är också svårt att säga något om riskerna för att vildlevande fisk i området smittas.

Man vet att lax, röding och öring, i nämnd ordning, är de som är känsligast för smittan. Även sik och harr skulle kunna bli bärare av sjukdomen.

– Vi vill nu söka medel för att undersöka om smittan finns i vilda fiskbestånd, säger länsveterinär Johan Olsson till P4 Jämtland.