Kommunikation vid kris

Jourhavande präst nåbar även via mejl och online

Från och med på måndag kan den som känner behov av att prata om personliga och allvarliga frågor med jourhavande präst inte bara ringa, utan även chatta eller mejla.

Svenska kyrkan vill erbjuda en större möjlighet till kontakt och stöd när det krisar och livet känns tungt.

– Idag kommunicerar många, framförallt unga, mer via nätet än via telefon.  Därför är det viktigt att det också ska finnas möjlighet att nå Jourhavande präst via Internet, säger Monica Eckerdal, nationell samordnare för Jourhavande präst.

Ingenting av det som skrivs sparas och prästen har absolut tystnadsplikt även på nätet.

Kyrkan hoppas även att de nya kontaktvägarna ska bidra till att samhällets nollvision för självmord kan bli verklighet.

Tjänsten hjälper även döva som tidigare behövt en tolk i sin kontakt med Jourhavande präst.