Handel

Detaljhandeln växte mest i Strömsund

Detaljhandeln i Jämtlands län omsatte under förra året (2013) 8,1 miljarder kronor och omsättningen ökade med 1 procent, jämfört med 2012.

Föga förvånande är kommunen med länets enda stad, Östersund, den klart dominerande handelskommunen i länet och står för ungefär 56 procent av länets totala omsättning 2013.

I reda pengar omsatte detaljhandeln i Östersund 4,6 miljarder och i Åre 1,2 miljarder. Men starkaste utveckling i detaljhandeln hade Strömsund, som ökade med 28 miljoner kronor.

Detta enligt en sammanställning gjord av HUI, Handelns utredningsinstitut.