Arbetsmarknaden

40 nya jobb till Östersund

Det blir 40 nya jobb i Östersund när Arbetsförmedlingen får utökade arbetsuppgifter. Det är regeringens beslut om nya regler för bland annat aktivitetsstöd som gör att man inrättar en helt ny avdelning.

– Det känns väldigt bra att ledningen beslutat att placera den nya enheten här i Östersund, säger arbetsförmedlingens chef Christina Storm Wiklander.

Arbetetsförmedlingen kommer nu att gå ut brett och söka personal, både genom den egna platsbanken och i dagspressen.