Valet 2014

Lättläst fakta om valet gör det enklare för fler att rösta

5:18 min

Det är knappt två veckor kvar till valen till riksdag, kommuner och landsting. Det kan vara svårt att ta till sig partiernas budskap och då finns det material på lättläst svenska.

Det är fler än en av tio svenskar som har svårt att förstå det som skrivs om valet. Enligt en undersökning är det drygt 13 procent av Sveriges vuxna befolkning, eller cirka 800 000 personer, som har en läskompetens som innebär att de har ett uttalat behov av mer lättillgängliga texter.

– Behovet är stort och det är viktigt. En demokrati kräver ju att medborgare är informerade om samhället och om politiken. Det gäller ju speciellt inför val, säger Karin Husberg, kommunikatör på Centrum för Lättläst, som framställt det lättlästa valmaterialet.

Informationen finns både på en sajt på nätet och som broschyrer.

De flesta beställningarna av materialet inför valet kommer från grundskolor, särskolor, Komvux, SFI (Svenska för invandrare) och bibliotek, men det är också många studieförbund som vill ha broschyren till sina studiecirklar.

Sju av de åtta riksdagspartierna har lämnat information till broschyren "Rösta på oss" som hör till del lättlästa materialet men Sverigedemokraterna har valt att inte vara med.

– Alla riksdagspartier blev tillfrågade om att vara med i broschyren men Sverigedemokraterna tackade nej, berättar Karin Husberg.

Fakta:
Lättläst riktar sig till personer som av olika anledningar har lässvårigheter, är läsovana, har funktionsnedsättning eller är nybörjare i det svenska språket.