Smitta

Flera fall av kikhosta i Jämtlands län

Antalet fall av kikhosta ökar i hela landet. Här i länet i länet har fem personer smittats hittills i år, förra året var det ingen som smittades.

En av de fem som smittats är ett spädbarn, men läget är under kontroll.

Sjukdomen är normalt inte farlig för vuxna men kan vara dödlig för spädbarn under tre månader som ännu inte fått vaccination.

Spädbarn smittas för det mesta av personer i den närmaste omgivningen som oftast inte är medvetna om att de har kikhosta. För att kunna förebygga sjukdom hos de minsta är det angeläget att vara uppmärksam på när personer som har nära kontakt med spädbarn har långvarig hosta. Detta gäller framför allt föräldrar och syskon, men också vårdpersonal på exempelvis förlossningsavdelningar och barnavårdcentraler, det skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

I år har två barn i landet avlidit, båda knappt en månad gamla. Vanligtvis inträffar ungefär ett dödsfall bland spädbarn vartannat år.