Valet 2014

Miljöpartiet vill begränsa kommunernas valmöjligheter

1:17 min

Trots ett ökat antal flyktingar och asylsökande kan kommuner i dagsläget välja om, och i vilken mängd, de vill ta emot behövande. Det vill Miljöpartiet ändra på.

Maria Ferm (MP) besökte länet för att få en bättre insyn i hur migrationsfrågor hanteras här. Hon berättade att hon inte är nöjd över hur lagstiftningen är idag och att Miljöpartiet kommer kämpa för en förändring.

– Kommuner ska inte kunna neka att ta emot flyktingar. Flera kommuner som har det väldigt gott ställt kan hjälpa till mer och ta ett större ansvar.

Hon ser också det som nödvändigt att både kommuner och privata initiativtagare driver asyl- och flyktingboende för att kunna hantera den ökade belastningen. Däremot måste alla kommuner höja sin beredskapsnivå för att vara bättre förberedda för mottagande i framtiden.