Valet 2014

S lovar 500 nya platser till Mittuniversitetet

1:22 min

Socialdemokraterna lovar att satsa på 19 500 nya högskoleplatser om de vinner valet. 500 av dem hamnar på Mittuniversitetet.

– Det är goda nyheter för vår del, säger Mittuniversitetets rektor Anders Söderholm.

Mittuniversitetet har under de senaste fem åren minskat på antalet utbildningsplatser. Inte mindre än 2 200 platser har försvunnit. Då låter inte ett löfte om 500 nya platser så mycket.

– Det är ju en väldigt principiellt viktig fråga att vi vänder den här utvecklingen som har pågått under åtta år med borgerlig regering, här vänder vi på kuttingen och säger att vi ska bygga ut de regionala universiteten och högskolorna för att de är viktiga för Sverige och tillväxten.

Det säger Mikael Damberg, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen, som besökte Östersund på måndagen.

Satsningen riktar sig inte minst till ungdomar under 25 som saknar gymnasiekompetens. Dem vill sossarna ge chansen att kunna kombinera arbete eller praktik med att plugga in gymnasiekompetensen.

Utbildningssatsningen ska finansieras via vissa skattehöjningar, bland annat genom att höja restaurangmomsen och ta bort den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar.