Friskt vatten

Myndigheter sjösätter gemensam strategi mot parasiter

Nu har fem av landets myndigheter tagit fram en gemensam strategi för hur man ska minska risken för nya cryptosporidiumutbrott.

Det är Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt som tagit fram strategin.

– En viktig del i arbetet med att på sikt få ned antalet sjukdomsfall hos människor är att myndigheterna arbetar mot gemensamma mål, säger Annica Wallén Norell, projektledare på Jordbruksverket.

De föreslagna åtgärderna är att öka förmågan att upptäcka och smittspåra sjukdomsfall, öka kunskapen om Cryptosporidium och att säkerställa produktion av ett hälsomässigt och säkert dricksvatten.

Parasiten Cryptosporidium gjorde att närmare 50 000 personer blev sjuka i Östersund och Skellefteå år 2010-2011.