Valet 2014 - Östersund

Toppstrid inom Centerpartiet i Östersund

12 min

Centerpartiets toppnamn i Östersund är Carina Asplund. Men även Bosse Svensson vill nå den positionen genom en personvalskampanj. Väljarna avgör, menar Carina Asplund.

– Vi driver ju olika frågor. Han fokuserar mest på företagarfrågorna och jag mest på landsbygdsfrågorna. Vi är flera som har sagt att vi är beredda att axla rollen som kommunstyrelsens ordförande - om vi skulle vinna valet. Så det är väljarna som avgör, säger Carina Asplund.

Centerpartiet har varit med och styrt Östersunds kommun den senaste mandatperioden. I valet 2010 blev (C) tredje största parti med 17% - det gav 12 av de 67 mandaten.

Den största framgången under perioden är att vi fick igenom att kommunen tar fram en landsbygdsstrategi, säger Carina Asplund.

– Det är nånting som Centerpartiet har drivit under många år att vi måste ta fram en plan även för hur landsbygden ska utvecklas. I våras tog fullmäktige beslut, så det är min största seger.

Hur ska den planen användas?

– Alla nämnder och förvaltningar i kommunen har ju att ta hänsyn till den strategin. Vilket innebär att vi ska se över attraktiva bostadsområden i hela kommunen, att vi ska se över hur vi kan bygga mera strandnära. Östersundshem har också fått ett nytt ägardirektiv att de ska bygga även utanför Östersund.

Vallöfte?

– Det viktigaste är ju att vi nu lyfter blicken och säger att hela Östersunds kommun ska utvecklas. Östersund är mer än Vinterstaden, säger Centerpartiets Carina Asplund.