Bostadsmarknad

Nya bostäder för äldre och studenter byggs i Östersund

Det kommunala bostadsbolaget Östersundshem satsar nu på ett kooperativt trygghetsboende för friska äldre.

Östersundshem har lämnat in en bygglovsansökan för 34 lägenheter på Stadsdel Norr.

Bostäderna ska vara funktionellt utformade och ha gemensamma lokalar för måltider, samvaro och rekreation, samt ha personal på angivna tider, enligt Östersundshem.

Bolaget har också planer på att bygga 40 nya studentlägenheter i området.