Kultur

Debatt om kultur

45 min

Idag, fredag mellan 10 - 11 debatterades kulturen i länet med politiker och kulturfolk.

Representanter från de partier som finns i landstinget deltog i diskussionen och även anställda på Länskulturen, som ju finansieras med landstingsskatten.

Hur ser kulturutbudet ut idag ?

Vad vill partierna ?

Varför behövs kultur ?

Hur ser den kulturella framtiden ut på längre sikt ?