Samhälle

Fallet med försvunne Carlos Pizzarro fortfarande utan lösning

Skatteverket har beslutat att inleda en process för dödförklaring av Carlos Pizzaro som försvann i samband med en cykeltur i länet för tio år sedan. Det är anhöriga som begärt att en dödförklaring ska ske.

Enligt polisens utredning finns inga uppgifter som tyder på att han försvunnit frivilligt för att hålla sig gömd, inte heller att han ska ha kidnappats. Skatteverket gör bedömningen att det finns en hög grad av sannolikhet för att mannen är död.

Förundersökningen kring Carlos Pizarro försvinnande är fortfarande aktuell. Utredningen har varit nedlagd vid två tillfällen för att återupptas då nya tips kommit in som bearbetats genom förhör och andra kontakter. Det finns idag inga tecken som tyder på att Carlos lever.