VALET 2014

Så personkryssar du på valsedeln

Ett kryss eller två? Många, men långt ifrån alla, väljer att kryssa för en särskild politiker på valsedeln. Stina Hjort, valjurist på Länsstyrelsen, berättar i morgonprogrammet hur kryssningen går till.

I årets val sänks spärren för en kandidat att bli inkryssad till riksdagen från åtta till fem procent av det egna partiets röster i en valkrets. Troligen kommer därför ungefär dubbelt så många att trotsa ordningen på valsedlarnas listor.

När personval infördes 1998 spåddes att 50-70 procent av väljarna skulle kryssa för sina favoriter till riksdagen. Utfallet har blivit 20-30 procent och intresset har minskat.

Stina Hjort, valjurist på valmyndigheten på Länsstyrelsen, berättar hur du gör för att kryssa lätt och rätt.