SSU:are i länet väntar på central revision

Det fortsätter storma kring SSU:s medlemstal och de bidrag ungdomsförbundet kan ha fått på oriktiga grunder. I Jämtlands län väntar man på revisionen i SSU centralt.

Nu föreslås att alla inbetalningar av medlemsavgifter i fortsättningen ska göras till förbundet centralt och dom som inte betalar ska inte räknas som medlemmar.

- Det blir ganska tufft mot medlemmarna, säger Jonas Andersson som är distriktsordförande till Radio Jämtland.

SSU-distriktet i länet uppskattas i dag ha 50 aktiva medlemmar och mellan 80 och 1 000 som betalat avgiften.

Till SSU centralt har man betalat in avgifter för över 300 medlemmar, som man har kunnat söka bidrag för från Ungdomsstyrelsen, enligt Jonas Andersson.

Trots den senaste tidens skandaler kring SSUs medlemsantal och bidrag har SSU i Kronoberg nyligen sökt bidrag för 436 medlemmar fastän bara 78 kända personer betalat medlemsavgift.