Högskoleprovet

Högskoleprovet – frågor och facit

På lördagseftermiddagen avslutades höstens högskoleprov som genomfördes på
120 provorter. Provfrågorna och svaren finns på studera.nu.

Den 24 november kommer Universitets- och högskolerådet att
redovisa resultaten samt hur många av de 69 713 anmälda som gjorde provet.
Uppskattningsvis handlar det om 62 000 – bortfallet brukar vara 10 procent.

– De senaste fem-sex åren har intresset för högskoleprovet och högskolestudier ökat stadigt, säger Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.

Och förklaringarna till båda ökningarna är till stor del de samma: stora ungdomskullar på 1990-talet och fortsatt hög ungdomsarbetslöshet.

Enligt statistik från Universitets- och högskolerådet är över 80 procent av de anmälda 24 år eller yngre, det vill säga födda 1990 eller senare. Tonåringarna utgör 30 procent av de som anmält sig i höst. Många av dem väljer troligen att göra högskoleprovet för att de är osäkra på hur de nya gymnasiebetygen A-F ska stå sig i konkurrensen till högskoleutbildningarna. Ett resultat från högskoleprovet kan öka deras chanser att bli antagna.

Något fler kvinnor än män hade anmält sig till hösten högskoleprov: 37 066 kvinnor mot 32 474 män. Förra hösten var det 33 360 kvinnor och 29 911 män som anmälde sig.

Största åldersgruppen var personer födda 1996 – 15 949 (jämfört med förra årets notering på 14 878 födda 1995). Den yngste i år var född 2002 – den äldste 1937.

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten.