Trafikverket varnar för viltolyckor på E 14

Sex viltolyckor har inträffat hittills under eftermiddagen och kvällen i länet. 

Tre av olyckorna inträffade på E 14 i höjd med Undersåker och Trafikverket kommer därför att sätta upp varningsskyltar på den sträckan.

Ingen person har skadats i olyckorna, men fyra rådjur och två älgar har blivit påkörda och en kontaktman för vilt är skickad för att ta hand om djuren.