Kultur

Frivilligarbete viktigt för att bevara länets kulturarv

20 miljoner kronor, så mycket uppskattas värdet vara av allt det ideella arbete som utfördes inom Jämtlands läns hembygdsföreningar förra året.

Länets hembygdsgårdar är beroende av frivilliga arbetare. Det visar en ny undersökning som genomförts av Sveriges Hembygdsförbund.

Det samlade kommunala stödet uppskattas förra året till 520 000 kronor. 

– Undersökningen bekräftar att det ideella arbete som utförs inom hembygdsrörelsen i Jämtlands län spelar en avgörande roll för bevarandet av länets kulturarv, säger Sten Rentzhog ordförande Heimbygda, Hembygdsförbund för Jämtlands län.