Bara halva befolkningen har jobb

Det krävs mer satsning på att utveckla småföretagandet eftersom det är bara i de mindre företagen som sysselsättningen ökat senaste åren.

Det anser organisationen Företagarna och pekar på att i en rad län, däribland Jämtland, är det bara drygt hälften av invånarna i yrkesverksam ålder som jobbar - en lägre andel av befolkningen än under 90-talskrisen.

En genomsnittlig arbetsvecka finns det numera 2,2 miljoner svenskar i arbetsför ålder som inte jobbar, enligt Företagarna.