Tveksamt om väg 45

Ombyggnaden av väg 45 förbi Sveg kan helt utebli.

Den vägutredning som Vägverket genomfört visar att 80 procent av trafiken kommer att använda den gamla vägen då man av olika anledningar skall passera Sveg.

Att endast 20 procent är genomfartstrafik gör att Vägverket överväger att helt slopa ombyggnadsplanerna.

På Härjedalens kommun säger Miljö och Byggchefen Bror Norberg att man i vilket fall kräver att den nuvarande vägen byggs om då den varit olycksdrabbad på senare år.