Rapport av psykiatrigranskning
Foto:Lisbeth Hermansson/Sveriges Radio
Psykvården

Revisorer pekar ut allvarliga brister i vården av psykiskt sjuka

Långa väntetider, brist på läkarkontinuitet, patienter som hamnar mellan stolarna och brister i kommunikation och remisshantering hotar patientsäkerheten.

Landstingets revisorer gjorde under 2014 en omfattande granskning av psykatrivården i länet. Rapporten blev offentlig på tisdagen och visar på en rad brister inom både primärvården och specialistvården.

När det gäller tillgängligheten ges en missvisande bild eftersom det bara är kömiljarden och vårdgarantin som redovisas, den gäller enbart ett första besök inom specialistpsykiatrin.

Väntetider till återbesök, utredningar och behandlingar redovisas inte och är som P4 Jämtland tidigare berättat ofta väldigt långa, eftersom allt fler söker psykiatrisk vård. Väntetiden till utredning inom neuropsykiatrisk mottagning kan till exempel vara 18 månader.

Inom primärvården leder bristen på fasta läkare till sämre behandlingar och längre sjukskrivningar. Dessutom konstateras att väntetiderna till de psykosociala enheterna - som inte omfattas av vårdgarantin - är orimligt långa, uppemot 8 veckor. Även här är ökningen av antalet patienter stor och samordnaren uppger att det saknas tillräckliga resurser för att klara uppdraget, vilket P4 Jämtland berättade om på måndagen.

Cirka 70 procent av alla behandlingar av psykisk ohälsa sker inom primärvården. Det är framförallt enkel och medelsvår problematik som primärvården ansvarar för.

Fortfarande hamnar patienter mellan stolarna när primärvården anser att en patient behöver specialistvård och område psykiatri inte anser att personen är tillräckligt sjuk, något som också uppmärksammades i den förra revisionen som gjordes år 2005.

Även antalet utskrivna remisser ökar, framförallt när det gäller yngre patienter, ätstörningar och efterfrågan på neuropsykiatrisk utredning.

Granskningen visar även på brister i remisshantering och kommunikation mellan psykiatrin och primärvården. Dessutom har brister i meddelanderutiner i samband med utskrivning av patienter från specialistpsykvården varit ett patientsäkerhetsproblem.

I en intern landstingsrapport om självmord från 2013 framkommer stora brister i överlämning och kommunikation när en patient lämnat psykiatrin för fortsatt vård inom primärvården. Och patienten har inte vetat vem den ska vända sig till om det dragit ut på tiden.

På senare tid har dock primärvården och område psykiatri tagit fram en gemensam handlingsplan för behandling av suicid och depression och det är positivt enligt revisorena.

Revisorerna anser att redovisningen av tillgänglighet bör kompletteras med väntetider till de psykosociala enheterna samt väntetider till utredningar och behandlingar inom specialistpsykiatrin. 

Dessutom anser revisorerna att det är viktigt att det sker en gemensam uppföljning av vårdkedjorna mellan primärvården och specialistvården. Ett förslag är en grupp tillsätts med representanter från båda områdena som har mandat att dels påtala brister men också att vidta nödvändiga åtgärder för att utveckla och komma till rätta med problemen.

Rapporten avslutas med konstaterandet att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken, samt att förekomsten av självmord är hög i Jämtlands län. "Därför finns det starka skäl för politikerna i regionledningen att fokusera på att följa och säkerställa tillgängligheten till psykiatriska utredningar och behandlingar och följsamheten till fastställda vårdkedjor fungerar."

Senast den 11 maj ska regionstyrelsen meddela hur man ska åtgärda bristerna.

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".