Jämställdhet

Länets kvinnor har dåligt betalt

Kvinnorna i traditionella arbetaryrken i länet tjänar nära 25% mindre än männen i motsvarande yrken och har ungefär hälften så mycket i lön jämfört med manliga tjänstemän.

Det beror delvis på att kvinnor i högre utsträckningän män jobbar deltid och fortsätter att ta ansvar för obetalt hushållsarbete.