Härjedalsmålet

Samebyns resningsansökan befaras röra upp känslorna

1:56 min

Relationen mellan markägare och övriga samebyar kan påverkas av samebyn Ruvhten sijtes resningsansökan till Högsta domstolen, det befarar Samefondens ordförande Veronika Håkansson.

– Jag har ju naturligtvis pratat med folk från alla tre byar. Som jag förstått det skulle de helst vilja att det är lite lugnt och stilla nu ett tag, säger Veronika Håkansson, som är en av dem som röstade nej till beslutet om att bevilja miljonlån till samebyn.

För snart fem år sedan skrev samebyarna Mittådalen, Handölsdalen och Tåssåsen på avtal med drygt elvahundra markägare om renvinterbete.

Men inte Ruvhten sitje som nu ensamma ligger bakom resningansökan till Högsta domstolen. Då behövs det pengar.

– Om man ska in i domstol så krävs det ju en hel del, säger Edvin Rensberg som är ordförande i Ruvhten sitje.

Samebyn hävdar att det finns nya omständigheter och ny bevisning i målet.

– Eftersom vi upplever att den här domen i renbetesmålet i Härjedalen bygger på felaktiga grunder så har vi ju lagt ner ett enormt jobb på att försöka visa på motsatsen.

Trots att Veronika Håkansson håller med om att renbetet är hotat på många håll anser hon inte att målet ska prövas nu.

– Renbetet är ju hotat i hela Sapmi, det är det ju. Men att det skulle vara extra hotat just där för att de inte skulle få resning, det känner jag inte.

Men hon vill inte heller att lösningen med markavtal ska spridas.

– Det är ingen modell jag förespråkar överhuvudtaget för renbetet ska ju vara fritt i hela Sapmi tycker jag. Det ska inte behövas några avtal med markägare.

Är det inte viktigt då att den den här domen prövas?

– Jag tycker att det är för tidigt. Nu finns det ju som jag förstått det en tidsgräns på hur länge man får vänta innan man får begära en resning, men det är så infekterat där nu. Jag hade helst sett att de inte hade börjat röra upp något mera nu.

P4 Jämtland har sökt representanter för Mittådalens, Handölsdalens och Tåssåsens samebyar.