Litteratur & läsning

E-böcker fortfarande liten del av bibliotekens utlåning

I dag, den 8 september, är det Internationella läskunnighetens dag, instiftad av FN-organet Unesco.

Ett modernt sätt att tillägna sig litteratur är via så kallade e-böcker, alltså böcker i digital form som kan läsas på datorer, läsplattor och vissa mobiltelefoner.

Bibliotekens utlåning av e-böcker har ökat de senaste åren men de utgör fortfarande en liten del av den totala utlåningen, enligt statistik från Kungliga biblioteket som nyhetsbyrån Sirén sammanställt.

I Jämtlands län hade Östersunds bibliotek störst andel utlånade e-böcker, med nästa 4,5 procent. I Hammarstrand (Ragunda) och Åre stod e-böckerna för knappt 3 procent av utlånen, medan motsvarande siffra för Krokoms bibliotek var drygt 1 procent.

Avsaknaden av en standardiserad och bra teknisk infrastruktur anses hämma utvecklingen av e-boksutlåningen.

Stockholms stadsbibliotek står för den största andelen e-böcker i landet, med drygt 6 procent av den totala utlåningen.

Beräkningar gör gällande att åtminstone 1,6 miljoner e-böcker lånades ut av folkbiblioteken under 2014.